Om Projektstaben

Projektstaben är ett kompetensdrivet och värderingsstyrt konsultföretag. Våra medarbetare har en lång erfarenhet från Sveriges största och mest intressanta projekt inom samhällsbyggande och infrastruktur. Via engagemang, samverkan och professionalism säkerställer vi ett högt kundvärde. Vi är ansvarsfulla gentemot våra uppdragsgivare och håller vad vi lovar.

Vad vi står för

Projektstaben är ett partnerägt företag där medarbetarna sätts i fokus.

Vår styrka ligger i våra medarbetares engagemang och kompetens. Det är därför naturligt att vi sätter medarbetarnas välmående först. En god arbetsmiljö som stimulerar och främjar nytänkande ser vi som en självklarhet.

Professionalism är en självklarhet i relationen med oss, både som kund och som medarbetare. Vi agerar med integritet, håller vad vi lovar och bemöter alla med respekt. Vi är lagspelare som samverkar och ser till projektens helhet. Genom kvalitativa leveranser skapar vi mervärde för våra kunder.

Med en unik kompetensammansättningen kan vi erbjuda våra kunder helhetslösningar inom våra tjänsteområden. Vi är problemlösare som gillar att vända utmaningar till möjligheter. Vi vågar vara ifrågasättande och stå för nya lösningar. Vi är inte rädda för att bjuda och sprida vår kompetens samtidigt som vi är ödmjuka att ta till och lära oss av andra. Ett ständigt lärande ser vi som en förutsättning för att kunna möta morgondagens utmaningar.

Företaget

Ägarstruktur
Projektstaben AB är ett partnerägt bolag, vilket innebär att företaget ägs av medarbetarna. Vi tror att detta ökar engagemang och ansvarstagande, vilket ger bättre förutsättningar för en hållbar företagsutveckling.

Försäkring
Projektstaben AB är försäkrat hos försäkringsbolaget IF AB som täcker verksamhetsansvar och professionsansvar för teknisk konsultverksamhet.

Kvalitets-,miljö- och arbetsmiljöcertifiering
Projektstaben ABs ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001, 14001 och 45001.

Projektstabens Arbetsmiljöpolicy

Projektstaben ska verka för goda arbetsmiljöer där medarbetarna är delaktiga och känner trygghet, arbetsglädje och öppenhet. Projektstabens medarbetare ska aktivt medverka i arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöarbetet ska inriktas på hälsobefrämjande och förebyggande insatser som leder till god hälsa och förhindrar utveckling av ohälsa.

Projektstaben ska systematiskt förbättra sitt arbetsmiljöarbete och sätter därför upp lämpliga arbetsmiljömål baserat på analyser av vår verksamhet. Målen ska inriktas på det förbättringar som ger största mervärden för våra medarbetare och för företagen.

Projektstaben analyserar sin verksamhets alla delar så att hälso-och arbetsmiljörisker upptäcksi ett tidigt skede och applicerarlämpliga åtgärder i samverkan medvåra medarbetare. Projektstaben har implementerat verktyg och arbetssätt för att uppnå detta. Vid behov av rehabilitering ska detta kännetecknas av tidiga insatser och aktiv samverkan mellan närmaste chef och medarbetare. Projektstabens arbetsmiljöarbete lyder under svensk arbetsmiljölag och de kompletterande krav som ställs av våra kunder.

12 + 1 =

Kontakt

E-post

info@projektstaben.se

Adress

Sankt Göransgatan 66, 3 tr, 112 33 Stockholm