Hållbarhet

Hållbar affärsutveckling är grunden för långsiktigt lönsamma verksamheter och ett hållbart samhälle. Hållbar affärsutveckling innefattar en organisations långsiktiga arbete med de tre dimensionerna; ekonomi, socialt och miljö. Komplexiteten ställer tydligare krav på kompetens och erfarenhet inom hållbarhet för att kunna integrera hållbarhetsarbetet i ordinarie verksamhet eller projekt samt på ett transparent sätt redovisa hur man arbetar med hållbarhetsfrågor.

Stöd och utveckling av hållbarhetsarbetet

Projektstaben kan hjälpa er verksamhet att utveckla ert hållbarhetsarbete. Vi har gedigen erfarenhet av strategiskt hållbarhetsarbete och av att integrera hållbarhet i befintliga ledningssystem. Exempel på tjänster vi kan genomföra:

  • Hållbarhetsredovisning
  • Hållbarhetsanalys och Nulägesanalys (utifrån ISO 26001 och Agenda 2030)
  • Integrering av globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030) i verksamheten
  • Hållbarhetsstrategi
  • Väsentlighetsanalys och Intressentanalys / Dialog
  • Leverantörsutveckling och revisioner
Kontaktperson

Kontaktperson

Linda Nethercott
linda.nethercott@projektstaben.se
070-727 09 18

Projektriskhantering

Riskhantering (fysisk planering)

Brandsäkerhet

Arbetsmiljö

Miljö

Kvalitet

3 + 10 =

Kontakt

E-post

info@projektstaben.se

Adress

Sankt Göransgatan 66, 3 tr, 112 33 Stockholm