Kvalitet

Företag, organisationer och projekt möter ständigt ökade kvalitetskrav. Detta ställer tydligare krav på kompetens och erfarenhet inom kvalitetsområdet för att säkerställa att verksamheten och projekten levererar enligt kundkrav och når verksamhetens mål samt får ett effektivt kvalitetsarbete. Projektstaben har flera tjänster inom kvalitetsområdet som möjliggör för er att få det stöd och kompetens ni behöver.

Stöd och utveckling av kvalitetsarbetet och kvalitetsledningssystem

Kvalitetsledning är en viktig funktion för att säkerställa en integrerad och effektiv projekt- och verksamhetsstyrning. Aktiv kvalitetsledning är en förutsättning för att säkra att verksamheten uppnår avsedd kvalitet i sina leveranser inom ramen för budget och beslutad tidplan.

Projektstaben kan hjälpa er verksamhet att utveckla ert kvalitetsarbete genom att bland annat implementera och utveckla ert kvalitetsledningssystem. Exempel på vad vi kan genomföra inom kvalitetsarbetet:

  • Utföra nulägesanalys / gapanalys
  • Införa och utveckla kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 och verksamhetens behov
  • Samordna och driva befintligt ledningssystem
  • Genomföra processkartläggning och andra metoder för att styra och utveckla processer
  • Upprätta styrande och stödjande dokument
  • Genomföra uppföljningar, utredningar och stöd i förbättringsarbete
  • Genomföra revisioner med revisionsledare och revisorer som är certiferade enligt CANEA QMS ISO 9001

Exempel på referensprojekt

Vi har kvalitetsspecialister med erfarenhet från Trafikverkets Program Förbifarten, Rosenqvist Entreprenad, Stockholms Framtida Avloppsrening, Keolis med flera.

Våra kvalitetsspecialister har även gedigen erfarenhet av oberoende andrapartscertifiering av kvalitetsledningssystem.

Kontaktperson

Kontaktperson

Fredrika Sjögren
fredrika.sjogren@projektstaben.se
073- 868 35 77

Projektriskhantering

Riskhantering (fysisk planering)

Brandsäkerhet

Arbetsmiljö

Miljö

Kvalitet

10 + 11 =

Kontakt

E-post

info@projektstaben.se

Adress

Sankt Göransgatan 66, 3 tr, 112 33 Stockholm