Miljö

Företag, organisationer och projekt möter ständigt ökade miljökrav. Detta ställer tydligare krav på kompetens och erfarenhet inom miljöområdet för att säkerställa att verksamheten och projekten efterlever lagkrav, kundkrav och når verksamhetens mål. Projektstaben har flera tjänster inom miljöområdet som möjliggör för er att få det stöd och kompetens ni behöver.

Ledning och samordning av miljöarbetet

Stora komplexa projekt behöver ledning av det samlade miljöarbetet. Projektstaben stödjer projektledningen i stora komplexa projekt, som stadsutvecklings- eller infrastrukturprojekt, i form av ledning och styrning av det strategiska och det operativa miljöarbetet. Projektstaben kan bistå med många tjänster inom miljöområdet, exempelvis:

  • Bistå med expertis vid upphandlingar av miljökrav
  • Granska och följa upp projekteringshandlingar
  • Upprätta styrande och stödjande dokument
  • Säkerställa lagefterlevnad

Stöd och utveckling av miljöarbetet

Projektstaben kan hjälpa er verksamhet att utveckla ert miljöarbete genom att bland annat implementera och utveckla ert miljöledningssystem. Vi har gedigen erfarenhet av att leda projekt och införa och utveckla ledningssystem. Exempel på vad vi kan genomföra inom miljöarbetet:

  • Införa och utveckla miljöledningssystem enligt ISO 14001
  • Nulägesanalys / Gapanalys
  • Miljöutredning och miljörapporter
  • Revisioner (interna / externa)

Exempel på referensprojekt

Vi har miljöspecialister med erfarenhet av byggledning miljö (eller byggmiljöledning) och miljöledning från Citybanan, Stockholms Framtida avloppsrening, ombyggnad av Fridhemsplans tunnelbanestation m fl.

Kontaktperson

Kontaktperson

Linda Nethercott
linda.nethercott@projektstaben.se
070-727 09 18

Projektriskhantering

Riskhantering (fysisk planering)

Brandsäkerhet

Arbetsmiljö

Miljö

Kvalitet

15 + 2 =

Kontakt

E-post

info@projektstaben.se

Adress

Sankt Göransgatan 66, 3 tr, 112 33 Stockholm