Brandsäkerhet

Att säkerställa ett hållbart brandskydd inom komplexa anläggningar eller projekt är en utmaning då lagstiftningen är relativt opreciserad vad gäller vägledning för utformning av en acceptabel säkerhetsnivå. I större projekt behöver vidare särskild hänsyn tas till räddningstjänstens möjlighet att göra en insats, något som analyseras och planeras i projekteringen, i varje byggetapp och för färdig anläggning eller stadsdel.

Projektstabens konsulter har gedigen erfarenhet och spetskompetens inom brandskyddsarbete och verkar främst inom tunnel- och undermarksanläggningar, infrastrukturprojekt och andra komplexa och stora samhällsbyggnadsprojekt.

Ledning och kravställning av brandsäkerhet

Som beställarens förlängda arm tar Projektstaben ett helhetsansvar och leder brand- och personsäkerhetsarbetet i projektet. I arbetet med brand- och personsäkerhet kan vi vara med i samtliga faser så som planering och projektering, genomförande och driftsättning. Projektstaben erbjuder flera tjänster som möjliggör för er att få det stöd och kompetens ni behöver.

  • Helhetsansvar och ledning av brand- och personsäkerhetsarbetet i projekt
  • Beställarstöd och specialist till beställarorganisationen
  • Delprojektledare eller teknikansvarig i projekteringsorganisationen
  • Stödjer projektledningen med kravställning, samordning, specialistledning men även med analyser och utredningar inom kompetensområdet
  • Genomför utredningar och tar fram skyddslösningar och koncept som underlag för kravställning av brand- och personsäkerhet
  • Genomför riskanalyser för både brand- och personsäkerhet samt förankring och dialog av skyddslösningar med beslutande myndigheter
  • Uppföljning av entreprenörers brandskyddsarbete under byggtiden
  • Leda och samordna funktionsprovning inför driftsättning

Exempel på referensprojekt

Beställarstöd och teknikansvarig brand
Projekt Slussen, Stockholms Framtida Avloppsrening, ombyggnation av tunnelbanestation Fridhemsplan samt i samband med intunnlingen av Värtabanan och Norra Länken vid Norra Stationsområdet.

Stöd till projektledningen med kravställning och uppföljning av brandskyddsarbetet under byggtiden
Vid ombyggnationen av Henriksdals reningsverk, byggnationen av Citybanan samt hjälpt Trafikförvaltningen i Stockholms län med affärsförvaltningen av brandskyddet.

 

Kontaktperson

Kontaktperson

Jens Ärlebrant
jens.arlebrant@projektstaben.se
070 – 253 50 00

Projektriskhantering

Riskhantering (fysisk planering)

Brandsäkerhet

Arbetsmiljö

Miljö

Kvalitet

15 + 10 =

Kontakt

E-post

info@projektstaben.se

Adress

Sankt Göransgatan 66, 3 tr, 112 33 Stockholm